BẢO LỘC XƯA – TRƯỚC NĂM 1975

Ngày 1 tháng 1 năm 1899, Pháp thành lập tỉnh Đồng Nai Thượng.
Năm 1920, tỉnh Đồng Nai Thượng bao gồm 3 quận B’Lao (Bảo Lộc), Djiring (Di Linh) và Dran – Fyan (Đơn Dương), với diện tích bao trùm cả cao nguyên Di Linh, Bảo Lộc và một phần của cao nguyên Lâm Viên.
Năm 1958, chính phủ Việt Nam Cộng hòa đổi tên tỉnh Đồng Nai Thượng thành tỉnh Lâm Đồng, lúc này còn hai quận là B’Lao và Djiring.
Ngày 30 tháng 11 năm 1958, B’Lao được đổi tên thành Bảo Lộc và được chọn làm tỉnh lỵ của tỉnh Lâm Đồng và công việc kiến thiết mở mang đô thị mới cũng bắt đầu phát triển mạnh từ thời gian này.

Bảo Lộc xưa - khách sạn Bảo Lộc
Căn nhà đặc trưng Bảo Lộc trước 1975.
Bảo Lộc xưa - khách sạn Bảo Lộc
Bảo Lộc nhìn từ trên cao năm 1968
Bảo Lộc xưa - khách sạn Bảo Lộc
Cầu Đại Nga Bảo Lộc trước 1975
Bảo Lộc xưa - khách sạn Bảo Lộc
Toàn cảnh chợ Bảo Lộc năm 1967 nhìn từ trên cao
Bảo Lộc xưa - khách sạn Bảo Lộc
Một góc chợ Bảo Lộc năm 1969
Bảo Lộc xưa - khách sạn Bảo Lộc
Chợ Bảo Lộc năm 1970
Bảo Lộc xưa - khách sạn Bảo Lộc
Đám cưới Bảo Lộc trước năm 1975
Bảo Lộc xưa - khách sạn Bảo Lộc
Hồ Đồng Nai năm 1967
Bảo Lộc xưa - khách sạn Bảo Lộc
Hồ Đồng Nai năm 1968
Bảo Lộc xưa - khách sạn Bảo Lộc
Nhà thờ Bảo Lộc năm 1967
Bảo Lộc xưa - khách sạn Bảo Lộc
Phố Bảo Lộc năm 1969
Bảo Lộc xưa - khách sạn Bảo Lộc
Quốc Lộ 20 Bảo Lộc năm 1968
Bảo Lộc xưa - khách sạn Bảo Lộc
Quốc Lộ 20 Bảo Lộc năm 1969
Bảo Lộc xưa - khách sạn Bảo Lộc
Tiệm tạp hóa trên đường Quốc Lộ 20 Bảo Lộc
Bảo Lộc xưa - khách sạn Bảo Lộc
Trạm xăng Bảo Lộc năm 1967
Bảo Lộc xưa - khách sạn Bảo Lộc
Trường PTTH Bảo Lộc năm 1990
Bảo Lộc xưa - khách sạn Bảo Lộc
Xe khách Sài Gòn Bảo Lộc