Câu chuyện hình thành nên Minh Nhung ngày hôm nay

Được hình thành từ năm 1989 với xuất phát điểm là kinh doanh ẩm thực. Trãi qua gần 3 thập kỷ, 2 thế hệ, 1 thương hiệu đã để lại ấn tượng sâu sắc với người dân xứ Bảo Lộc. Minh Nhung, giờ không còn là tên riêng của một ai đó mà nó đã trở thành cái tên chung của cả một tập thể, đã trãi qua rất nhiều khó khan, trăn trở, thách thức để xây dựng Minh Nhung. Với khát vọng thừa kế và phát triển thương hiệu, Minh Nhung của thế hệ thứ 2 sẽ thay đổi và phát triển theo xu thế của thế kỷ 21.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *